Start

Dom Pomocy Społecznej
im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
Całodobowa opieka i pielęgnacja
osób przewlekle
somatycznie chorych

(15) 844 20 39
Sekretariat

(15) 844 20 04
Pracownicy Socjalni

(+48) 504 449 175
Telefon do Mieszkańców

… w starych ludziach drzemią nieodkryte skarby …

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła

w Stalowej Woli

jest jednostką budżetową Powiatu Stalowowolskiego, ale ma charakter ponadlokalny. Działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej  oraz własnego statutu. Stalowowolska placówka jest jedyną tego rodzaju w północnej części województwa podkarpackiego. Decyzję o przyjęciu do DPS wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli lub kierownik placówki właściwej dla miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.

Zapewnia mieszkańcom opiekę i pielęgnację całodobową. Jego ogromną zaletą jest wysoko wykwalifikowana kadra (ok. 50 osób), która dba nie tylko o zdrowie mieszkańców i ich potrzeby bytowe, ale przede wszystkim stara się, aby to miejsce było dla mieszkańców prawdziwym Domem

0
miejsca
0
pokoi
jednoosobowych
0
pokoi
dwuosobowych
0
pokoi
trzyosobowych

Pokoje
Mieszkańców

Podopieczni mają do swojej dyspozycji pokoje 1, 2 i 3-osobowe o wysokim standardzie z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pokoje posiadają meble, telewizor, łóżka przeznaczone dla osób przewlekle chorych i starszych, systemy przyzywowo – alarmowe oraz systemy sygnalizacji przeciwpożarowej.

Gabinet
fizjoterapii

Wszyscy Mieszkańcy mogą korzystać z opieki fizjoterapeuty, przez proces usprawniania, w stopniu adekwatnym do stanu ich zdrowia.
Aktywności fizyczna osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnianiu procesu starzenia. Dzięki pracy wszystkich narządów ciała, można liczyć na rozwój i kompensację sprawności.

Terapia, kultura, rozrywka

Terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa mają na celu aktywizowanie,  wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych naszych Mieszkańców.
Spotkanie z innymi ludźmi i wspólna praca prowadzą do rozwoju fizycznego i psychicznego oraz podtrzymania istniejącej aktywności.

Pokoje
Mieszkańców

Podopieczni mają do swojej dyspozycji pokoje 1, 2 i 3-osobowe o wysokim standardzie z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pokoje posiadają meble, telewizor, łóżka przeznaczone dla osób przewlekle chorych i starszych, systemy przyzywowo – alarmowe oraz systemy sygnalizacji przeciwpożarowej.

Gabinet
fizjoterapii

Wszyscy Mieszkańcy mogą korzystać z opieki fizjoterapeuty, przez proces usprawniania, w stopniu adekwatnym do stanu ich zdrowia.
Aktywności fizyczna osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnianiu procesu starzenia. Dzięki pracy wszystkich narządów ciała, można liczyć na rozwój i kompensację sprawności.

Terapia, kultura, rozrywka

Terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa mają na celu aktywizowanie,  wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych naszych Mieszkańców.
Spotkanie z innymi ludźmi i wspólna praca prowadzą do rozwoju fizycznego i psychicznego oraz podtrzymania istniejącej aktywności.

Dom Pomocy Społecznej

zapewnia:

opiekę medyczną

wykwalifikowany personel

fizjoterapię

terapię zajęciową

muzykoterapię

kaplicę

bibliotekę

smaczne i zdrowe
wyżywienie

salę TV

ogród

Podstawowym

celem działania

jest zagwarantowanie Mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia,
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb:

Często zadawane

pytania:

Jeżeli zdecydowaliście się państwo zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, to kolejnym krokiem będzie złożenie w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujących dokumentów:

  • prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli,
  • decyzję przyznającą świadczenie emerytalne lub rentowe,
  • aktualny odcinek renty lub emerytury,
  • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie części swojego świadczenia (70%) na pokrycie kosztów pobytu w domu.

Po złożeniu wymienionych dokumentów rozpoczęta zostanie procedura prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi z państwem wywiad środowiskowy, a decyzję kierującą do naszego domu wyda kierownik ośrodka. Dokumenty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, które wyda decyzję o umieszczeniu w naszym domu oraz szacunkowo określi czas zamieszkania.

Gdy nadejdzie termin przyjęcia do domu pomocy społecznej, pracownik socjalny dps-u poinformuje osobę ubiegającą się o przyjęcie oraz ustali zasady zameldowania. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych skierowanie do domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością i z pominięciem wcześniejszych procedur.

– przybory toaletowe (gąbki 2 sztuki – jasna i ciemna,
– rękawice foliowe do mycia 2 sztuki – jasna i ciemna)
– mydło w płynie
– szampon do włosów
– grzebień
– oliwka do ciała
– ręcznik papierowy, chusteczki nawilżone
– przybory do golenia (mężczyźni) – maszynki jednorazowe
– pidżama, 4 podkoszulki
– dres dla pacjentów chodzących
– 2 – 3 pary skarpet

Odzież i ręczniki należy opisać markerem bądź wyszyć nazwisko pacjenta. Należy zabrać ze sobą również leki stale przyjmowane w dawce na pierwszy dzień pobytu, gdyż w chwili przyjęcia zakład może nie dysponować danymi lekami.

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców naszego Domu konieczne było wprowadzenie zakazu odwiedzin, w związku z pandemią koronawirusa. Jedyną możliwością kontaktu z bliskimi była rozmowa telefoniczna.

Nasza placówka podjęła decyzję o zakupie tabletu, który ułatwi podopiecznym kontakt z rodziną. Od dnia 04.06.2020r. dostępna jest opcja wideorozmowy poprzez komunikatory:
– Messenger (Dps Stalowa Wola)
– Skype ( Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli)
– WhatsApp ( 884 999 813)

Pensjonariusze będą mogli porozmawiać z bliskimi bez konieczności wychodzenia ze swojego pokoju. W celu umówienia rozmowy należy skontaktować się z pracownikami, którzy ustalą termin rozmowy i pomogą z obsługą sprzętu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
– Pracownicy Socjalni: 15 844 20 04

Tablet dostępny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11:00 do 12:00 oraz od 13:30 do 14:30.

Opłatę za pobyt wnoszą;

  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (renty, emerytury, itp.),
  • małżonek, dzieci lub rodzice – jeżeli spełniają odpowiednie warunki określone w ustawie o pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do dps – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w powyżej.

Miesięczny koszt utrzymania przypadający na mieszkańca Domu Pomocy Społecznej

w Stalowej Woli w 2021 roku skalkulowany na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS w ubiegłym roku kalendarzowym, pomnożonego przez planowany w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi: 4.199,00 zł.

Działalność Domu Pomocy Społecznej regulują akty prawne tj;

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej .

Mieszkańcy

mają możliwość

podnoszenia swojej sprawności poprzez udział w terapii zajęciowej i rehabilitację medyczną. W Domu znajduje się gabinet lekarski, sala rehabilitacyjna, kuchnia i stołówka. Na każdej kondygnacji jest świetlica, sala telewizyjna i kuchnia. Mieszkańcom udzielana jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w kontaktach z sądem rodzinnym, opiekunami prawnymi, kuratorami itp.

zapewniamy

opiekę

w profesjonalnym, dobrze wyposażonym i bezpiecznym miejscu.
W otoczeniu cichego i pięknego ogrodu

współpracujemy z