WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      WOLNE MIEJSCA      |      
Dom Pomocy Społecznej
im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
Całodobowa opieka i pielęgnacja
osób przewlekle
somatycznie chorych
Previous slide
Next slide

(15) 844 20 39
Sekretariat

(15) 844 20 04
Pracownicy Socjalni

(+48) 504 449 175
Telefon do Mieszkańców

… w starych ludziach drzemią nieodkryte skarby …

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła

w Stalowej Woli

jest jednostką budżetową Powiatu Stalowowolskiego, ale ma charakter ponadlokalny. Działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej  oraz własnego statutu. Stalowowolska placówka jest jedyną tego rodzaju w północnej części województwa podkarpackiego. Decyzję o przyjęciu do DPS wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli lub kierownik placówki właściwej dla miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.

Zapewnia mieszkańcom opiekę i pielęgnację całodobową. Jego ogromną zaletą jest wysoko wykwalifikowana kadra (ok. 50 osób), która dba nie tylko o zdrowie mieszkańców i ich potrzeby bytowe, ale przede wszystkim stara się, aby to miejsce było dla mieszkańców prawdziwym Domem

0
miejsca
0
pokoi
jednoosobowych
0
pokoi
dwuosobowych
0
pokoi
trzyosobowych

93

miejsca

38

pokoi
jednoosobowych

17

pokoi
dwuosobowych

7

pokoi
trzyosobowych

Posiadamy wolne miejsca

Zapewniamy:

Pokoje
Mieszkańców

Podopieczni mają do swojej dyspozycji pokoje 1, 2 i 3-osobowe o wysokim standardzie z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pokoje posiadają meble, dostęp do telewizji kablowej, łóżka przeznaczone dla osób przewlekle chorych i starszych, systemy przyzywowo – alarmowe oraz systemy sygnalizacji przeciwpożarowej.

Gabinet
fizjoterapii

Wszyscy Mieszkańcy mogą korzystać z opieki fizjoterapeuty, przez proces usprawniania, w stopniu adekwatnym do stanu ich zdrowia.
Aktywności fizyczna osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnianiu procesu starzenia. Dzięki pracy wszystkich narządów ciała, można liczyć na rozwój i kompensację sprawności.

Terapia, kultura, rozrywka

Terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa mają na celu aktywizowanie,  wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych naszych Mieszkańców.
Spotkanie z innymi ludźmi i wspólna praca prowadzą do rozwoju fizycznego i psychicznego oraz podtrzymania istniejącej aktywności.

Pokoje
Mieszkańców

Podopieczni mają do swojej dyspozycji pokoje 1, 2 i 3-osobowe o wysokim standardzie z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pokoje posiadają meble, telewizor, łóżka przeznaczone dla osób przewlekle chorych i starszych, systemy przyzywowo – alarmowe oraz systemy sygnalizacji przeciwpożarowej.

Gabinet
fizjoterapii

Wszyscy Mieszkańcy mogą korzystać z opieki fizjoterapeuty, przez proces usprawniania, w stopniu adekwatnym do stanu ich zdrowia.
Aktywności fizyczna osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnianiu procesu starzenia. Dzięki pracy wszystkich narządów ciała, można liczyć na rozwój i kompensację sprawności.

Terapia, kultura, rozrywka

Terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa mają na celu aktywizowanie,  wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych naszych Mieszkańców.
Spotkanie z innymi ludźmi i wspólna praca prowadzą do rozwoju fizycznego i psychicznego oraz podtrzymania istniejącej aktywności.

Dom Pomocy Społecznej

zapewnia:

opiekę medyczną

wykwalifikowany personel

fizjoterapię

terapię zajęciową

muzykoterapię

kaplicę

bibliotekę

smaczne i zdrowe
wyżywienie

salę TV

ogród

Podstawowym

celem działania

jest zagwarantowanie Mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia,
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb:

Często zadawane

pytania:

Jeżeli zdecydowaliście się państwo zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, to kolejnym krokiem będzie złożenie w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujących dokumentów:

 • prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli,
 • decyzję przyznającą świadczenie emerytalne lub rentowe,
 • aktualny odcinek renty lub emerytury,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie części swojego świadczenia (70%) na pokrycie kosztów pobytu w Domu.

Po złożeniu wymienionych dokumentów rozpoczęta zostanie procedura prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi z państwem wywiad środowiskowy, a decyzję kierującą do naszego domu wyda kierownik ośrodka. Dokumenty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, które wyda decyzję o umieszczeniu w naszym Domu oraz szacunkowo określi czas zamieszkania.

Gdy nadejdzie termin przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej, pracownik socjalny DPS-u poinformuje osobę ubiegającą się o przyjęcie oraz ustali zasady zameldowania. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych skierowanie do Domu Pomocy Społecznej może nastąpić poza kolejnością i z pominięciem wcześniejszych procedur.

Podstawowe artykuły higieniczne (tj. mydło w płynie, szampon, papier toaletowy są zapewnione przez DPS). Jeśli osoba zgłaszająca się ma swoje ulubione marki kosmetyków to prosimy o zabranie ich ze sobą.

Poza tym:

 • szczoteczka do zębów,

 • maszynka do golenia,

 • płyn do kąpieli,

 • grzebień,

 • gąbka do kąpieli (2 szt),

 • klej do protez (jeśli jest używany).

Obuwie: osoby, które są w stanie samodzielnie chodzić lub poruszają się na wózku inwalidzkim:

 • wygodne obuwie,

 • kapcie/pantofle.

Odzież:

 • wygodna do codziennego funkcjonowania, przynajmniej kilka kompletów,

 • piżamy (2 komplety),

 • eleganckie ubranie.

Akcesoria niezbędne do codziennego funkcjonowania:

Dotychczas używane (okulary, aparaty słuchowe, kule,wózek inwalidzki, protezy zębowe, balkonik i inne niezbędne rzeczy).

Dokumentację:

 • dowód osobisty,

 • legitymacja ubezpieczeniowa,

 • dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego i innych placówek medycznych.

Leki:

 • rozpiska określająca dawkowanie, porę oraz sposób przyjmowania leków,

 • pampersy (jeżeli osoba korzysta).

Akcesoria do pokoju (w zależności od stanu zdrowia osoby zgłaszającej się do DPS):

 • naczynia,

 • radio,

 • telewizor,

 • gazety,

 • pamiątki,

 • kwiaty w doniczce.

Odwiedziny Mieszkańców są możliwe 7 dni w tygodniu,  w godzinach 10-17. Dostępna jest również opcja wideorozmowy poprzez komunikatory:
– Messenger (Dps Stalowa Wola)
– Skype ( Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli)
– WhatsApp ( 884 999 813)

Pensjonariusze mogą porozmawiać z bliskimi bez konieczności wychodzenia ze swojego pokoju. W celu umówienia rozmowy należy skontaktować się z pracownikami, którzy ustalą termin rozmowy i pomogą z obsługą sprzętu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
– Pracownicy Socjalni: 15 844 20 04

Tablet dostępny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11:00 do 12:00 oraz od 13:30 do 14:30.

Opłatę za pobyt wnoszą;

 • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (renty, emerytury, itp.),
 • małżonek, dzieci lub rodzice – jeżeli spełniają odpowiednie warunki określone w ustawie o pomocy społecznej,
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w powyżej.

Ustawowa definicja średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej:

Art. 6 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej stanowi kwotę rocznych kosztów działalności Domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Starosty Stalowowolskiego, miesięczny koszt utrzymania przypadający na mieszkańca Domu Pomocy Społecznej

w Stalowej Woli w 2024 roku wynosi: 6 254,00 zł.

Działalność Domu Pomocy Społecznej regulują akty prawne tj;

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej .

Mieszkańcy

mają możliwość

podnoszenia swojej sprawności poprzez udział w terapii zajęciowej i rehabilitację medyczną. W Domu znajduje się gabinet lekarski, sala rehabilitacyjna, kuchnia i stołówka. Na każdej kondygnacji jest świetlica, sala telewizyjna i kuchnia. Mieszkańcom udzielana jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w kontaktach z sądem rodzinnym, opiekunami prawnymi, kuratorami itp.

zapewniamy

opiekę

w profesjonalnym, dobrze wyposażonym i bezpiecznym miejscu.
W otoczeniu cichego i pięknego ogrodu

współpracujemy z

[gs_logo title="no" posts="15" order="ASC" logo_cat="darczyncy" mode="vertical" speed="1000" inf_loop="0" ticker="1" ]
Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
ul. Dmowskiego 2 a, 37-450 Stalowa Wola

(15) 844 20 04 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )
(15) 844 20 39
 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )

pielęgniarka dyżurująca:
709 311 185 ( pn-pt:  14:00 – 07:00 oraz w święta
i dni ustawowo wolne przez całą dobę)

e-mail: dps@stalowowolski.pl

NIP: 8652224994
Regon: 830410729

nr konta bankowego dedykowanego darowiznom
85 9430 0006 0001 0041 2000 0098

Deklaracja dostępności

Mapka dojazdu

© Copyright 2021
DPS Stalowa Wola
Produkcja i hosting:
ZETO-RZESZÓW
Treść | Menu | Dostępność