Dom Pomocy Społecznej
im. Józefa Gawła
w Stalowej Woli
Całodobowa
opieka i pielęgnacja
osób przewlekle
somatycznie chorych
Previous slide
Next slide

Terapia, kultura, rozrywka

Terapia zajęciowa i  działalność kulturalno – oświatowa mają na celu aktywizowanie Mieszkańców, wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych.

Terapia zajęciowa stanowi dla Mieszkańców sposób na spędzanie czasu przy wykorzystaniu ich możliwości, talentów i chęci. Spotkanie z innymi ludźmi i wspólna praca prowadzi do rozwoju fizycznego i psychicznego oraz podtrzymania istniejącej aktywności. Terapia w naszym rozumieniu ma dawać zadowolenie i poczucie efektywnego wypełnienia czasu wolnego, a Mieszkańcy naszego Domu tworzą przy tym wspaniałe rzeczy.

Zajęcia mają głównie charakter grupowy. Ze względu na choroby uczestników, konieczna jest stała pomoc terapeuty w wykonywaniu prac. Duża inwencja twórcza owocuje udziałem i niejednokrotnie zwycięstwami w licznych konkursach. Zajęcia terapeutyczne podtrzymują aktywność mieszkańców, odwracają ich uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracają utraconą sprawność, dodają wiary we własne możliwości,
podnoszą samoocenę, a  przede wszystkim zwiększają ich samodzielność.

Formy terapii zajęciowej stosowane w  DPS :

Arteterapia – terapia przez sztukę;

 •  Plastykoterapia – rysunek, malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa
 •  Filmoterapia – wspólne oglądanie filmów
 •  Choreoterapia – ćwiczenia muzyczno – ruchowe
 •  Estetoterapia – kontakt z przyrodą
 •  Ozdobnictwo i dekoratorstwo – dekoracje świąteczne i okolicznościowe, układanie kompozycji kwiatowych, owocowych i z darów natury

 Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne;

 • Origami – ozdoby z papieru, bibuły, brystolu
 • Krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, reperowanie odzieży
 • Dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
 • Hafciarstwo – hafty richelien, krzyżykowy, regionalny
 • Tkactwo – tkanie na ramkach

Socjoterapia – czyli spędzanie wolnego czasu, rozwiązywanie trudności życiowych;

 •  Ludoterapia – terapia zabawą
 •  Rekreacja – spacery, wypoczynek na łonie natury (silwoterapia), tańce, gry i zabawy zespołowe, zwiedzanie

Biblioterapia – jest to forma kulturopterapii wpływająca na rozwój intelektualny i poprawę samopoczucia;

 • Kulturoterapia – wyrażanie potrzeb, przeżyć oraz stanu psychicznego poprzez literaturę i sztukę
 • Czytelnictwo – udział w zajęciach czynny, gdy mieszkaniec czyta sam i bierny, czytanie mieszkańcowi przez terapeutę oraz słuchanie powieści w radiu i z taśmy magnetofonowej
 • Dyskusje i wymiana myśli i poglądów na temat przeczytanej książki lub artykułu z prasy
 • Kronikarstwo – gazetki ścienne, dokumentowanie historii domu

Muzykoterapia – zapewnienie relaksu i wypoczynku w oparciu o muzykę;

 • Śpiew i zajęcia muzyczne
 • Muzyka relaksacyjna, rozładowanie wewnętrznych napięć
 • Występy wokalno – muzyczne wykonywane zarówno przez mieszkańców jak i inne osoby (np. młodzież szkolną, dzieci z przedszkola)
 • Coroczne koncerty kolęd  w Kaplicy DPS( Lasowiacy, Gaudium,  Gaude Vitae,  Pyszniczanie itd.)
 • Rekreacja – zabawy muzyczno – ruchowe

Nasza placówka zapewnia możliwość odprawiania praktyk religijnych. Na terenie Domu istnieje kaplica. Każdy mieszkaniec, w miarę swoich potrzeb, ma możliwość korzystania z tego miejsca, jak również ze spotkań z kapłanem we własnym pokoju.

Mając na uwadze życie kulturalne naszych podopiecznych trudno nie wspomnieć o  “Święcie Rodziny”, które na stałe wpisało się w kalendarium naszego Domu. Zamysł uroczystości to przede wszystkim integracja między mieszkańcami i podtrzymanie więzi rodzinnych naszych pensjonariuszy. Ponadto Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w wystawach prac artystycznych w Miejskim Domu Kultury czy Przeglądach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Jesienią wyjeżdżamy do pobliskich lasów na grzyby.  Często gościmy u naszych sąsiadów na wystawach prac uczestników Dziennego Domu Senior+ ale również wystawy organizujemy  w naszym DPS.

Dzięki szerokiej ofercie zajęć każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie, tak aby czuć się spełnionym w tym co się robi, czy też lubi najbardziej.
Bardzo ważna jest chęć i wola tworzenia.

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
ul. Dmowskiego 2 a, 37-450 Stalowa Wola

(15) 844 20 04 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )
(15) 844 20 39
 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )

pielęgniarka dyżurująca:
709 311 185 ( pn-pt:  14:00 – 07:00 oraz w święta
i dni ustawowo wolne przez całą dobę)

e-mail: dps@stalowowolski.pl

NIP: 8652224994
Regon: 830410729

nr konta bankowego dedykowanego darowiznom
85 9430 0006 0001 0041 2000 0098

Deklaracja dostępności

Mapka dojazdu

© Copyright 2021
DPS Stalowa Wola
Produkcja i hosting:
ZETO-RZESZÓW
Treść | Menu | Dostępność