Dom Pomocy Społecznej
im. Józefa Gawła
w Stalowej Woli
Całodobowa
opieka i pielęgnacja
osób przewlekle
somatycznie chorych
Previous slide
Next slide

Monitoring

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY MONITORINGU

  1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Dmowskiego 2a 37 -450 Stalowa Wola, tel. 15 844 20 39,  e-mail: dps@stalowowolski.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 642 36 56,  e-mail: iodo@stalowowolski.pl
  3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 4b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
  4. Ma Pan/Pani prawo do:
  • Dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • W przypadkach, określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych do ograniczenia przetwarzania danych lub usunięcia.

      5. Dane przechowywane są w systemie informatycznym maksymalnie przez 30 dni po tym czasie podlegają automatycznemu usunięciu.

      6. W szczególnych przypadkach dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom np. Komendzie Powiatowej Policji. Udostępnienie następuje na pisemny uzasadniony wniosek oraz na podstawie przepisów prawa.

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
ul. Dmowskiego 2 a, 37-450 Stalowa Wola

(15) 844 20 04 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )
(15) 844 20 39
 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )

pielęgniarka dyżurująca:
709 311 185 ( pn-pt:  14:00 – 07:00 oraz w święta
i dni ustawowo wolne przez całą dobę)

e-mail: dps@stalowowolski.pl

NIP: 8652224994
Regon: 830410729

nr konta bankowego dedykowanego darowiznom
85 9430 0006 0001 0041 2000 0098

Deklaracja dostępności

Mapka dojazdu

© Copyright 2021
DPS Stalowa Wola
Produkcja i hosting:
ZETO-RZESZÓW
Treść | Menu | Dostępność