UWAGA !

    W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego regionu oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców placówki, Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z dniem 02.11.2021 r. wprowadza następujące zmiany odnośnie możliwości odwiedzin mieszkańców przebywających w jednostce.

Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.10.2021 dopuszcza się możliwość odwiedzin mieszkańców DPS przez:

  1. osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 (osoba, która posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki),

  1. osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (osoba, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i która posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby),

  1. osobę posiadającą negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego), która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin
    i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie.

Szczegółowe zasady odwiedzin określa obowiązująca procedura z dnia 24.05.2021 r.