Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli informuje o otrzymaniu grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Dnia 07.09.2020 r. w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienionkę a Powiatem Stalowowolskim reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli Łukasza Chrząstka o powierzenie grantu na kwotę 364 009,35 zł pn. „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola”.

Przewidziane w projekcie działania maja charakter odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w województwie podkarpackim.

Sytuacja epidemiologiczna związana z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej, którymi są m.in. osoby starsze będące w grupie szczególnego ryzyka, niejednokrotnie z chorobami współistniejącymi jak również pracownicy tych placówek. Dlatego dla ograniczenia pandemii i uniknięcia zakażenia konieczne jest zapewnienie podopiecznym, a także personelowi DPS niezbędnych środków ochrony osobistej oraz innych form wsparcia pomocnych w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.

Wybrane formy wsparcia realizowane przez DPS Stalowa Wola to:

  • dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego,

  • środki ochrony indywidualnej dla pracowników DPS oraz jego mieszkańców (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.),

  • sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory, itp.) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, łóżka składane wraz z materacami, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp.,

  • sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek: łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne, itp.