Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła

w Stalowej Woli

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 70 021,83