Paczki dla Mieszkańców przyjmuje się dwa razy w tygodniu:

we wtorki w godz. 14oo-1430 oraz piątki w godz. 16oo-1630.

Paczki mają być zabezpieczone szczelnym opakowaniem foliowym
w sposób umożliwiający ich dezynfekcję. Paczka ma być opisana imieniem i nazwiskiem adresata. Paczkę należy pozostawić przed drzwiami budynku głównego i poinformować o tym poprzez użycie dzwonka. Paczka zostanie poddana dezynfekcji i 24-godzinnej kwarantannie.
 W  związku  z  powyższym  nie  należy   w  niej umieszczać  artykułów   spożywczych  o krótkim terminie spożycia.