Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli informuje, iż w związku z obecną sytuacją związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz występowaniem ognisk zakażeń w domach pomocy społecznej na terenie całego kraju, gdzie zakażenie dotyczy dużej ilości mieszkańców oraz pracowników (w tym w województwie podkarpackim) zostają wprowadzone działania mające na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu mieszkańców DPS z osobami spoza placówki. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców z dniem 01.10.2020 r. wstrzymuje się odwiedziny mieszkańców placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli umożliwia kontakt mieszkańcom z bliskimi, rodziną i znajomymi za pomocą przenośnego telefonu i tabletu (komunikatorów
tj. Messenger, Skype, WhatsApp) oraz poczty elektronicznej. Powyższe ograniczenia wprowadza się na podstawie rekomendacji Wojewody Podkarpackiego i obowiązują do odwołania.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
– Pracownicy Socjalni: 15 844 20 04
– Mieszkańcy: 504 449 175
– za pośrednictwem maila: dps@stalowowolski.pl