Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli wziął udział w drugiej edycji programu
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(projekt nr: POWR.05.02.00-00-0001/20).
Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19
wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej.