W związku z utrzymującą się epidemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz ponownym występowaniem ognisk zakażeń w domach pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli poszukuje wolontariuszy którzy wyrażą zgodę charytatywnie wesprzeć personel placówki w przypadku wystąpienia eskalacji zakażenia.
Mieszkańcy naszego domu to osoby w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne które należą do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem.
Zakres zadań wolontariuszy będzie polegał na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym (karmienie, toaleta, pielęgnacja itp.) oraz porządkowym.
Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinezony, gogle, czepki ochronne, ochraniacze na obuwie).
Ponadto gwarantujemy zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
15 844 20 39, 530 094 060 lub adresem e-mail dps@stalowowolski.pl