Wczoraj do Domu Pomocy Społecznej z wizytą przyjechali stalowowolscy policjanci, których celem było przekazanie pracownikom( zwłaszcza płci żeńskiej, bo taka tutaj dominuje) podstawowych wiadomości dotyczących umiejętności oceny zagrożeń, wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia, skutecznych odruchów w reakcji na atak.

Panowie policjanci poruszali również takie zagadnienia jak; techniki ataku podstawowymi ciosami oraz kopnięciami zmodyfikowanymi pod kątem skutecznego zastosowania ich przez kobiety, znajomość miejsc wrażliwych na ciele człowieka, czyli te które powinny być atakowane w pierwszej kolejności w sytuacji samoobrony, pokaz technik obrony przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, chwytami za ubranie, duszeniami, obchwytami tułowia, atakami kiedy kobieta znajduje się na ziemi oraz innymi sytuacjami zagrożenia które najczęściej zdarzają się kobietom w różnych miejscach, tematyka psychologicznych aspektów samoobrony, tematyka prewencji (rozpoznawanie zagrożeń, , zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, wczesna reakcja),postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia, widzenie peryferyjne (poszerzenie pola widzenia) wykorzystanie do obrony przedmiotów które znajdują się w pobliżu.

Policjanci przekazali również naszym Mieszkańcom podstawowe wiadomości na temat prawidłowego poruszania się po mieście w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednim oznakowaniu i odblaskach na ubraniu lub wózku zwłaszcza popołudniami kiedy szybko robi się ciemno i jest gorsza widoczność. Poruszony został temat o bezwzględnym zakazie przekazywania jakichkolwiek danych osobowych przez osoby starsze i konsekwencji jakie to niesie.

Dziękujemy za wizytę i przekazaną wiedzę.