Pracownia terapii zajęciowej to nie tylko miejsce aktywizacji mieszkańca. To również miejsce spotkań, nawiązywania przyjaźni, czy wspólne rozwiązywanie problemów. W trakcie twórczej pracy zapominamy o samotności, bólach i chorobach, a przekonujemy się o własnych możliwościach…????????????