Dziękujemy bardzo za zaproszenie i wspaniałą zabawę. Na ręce Pani Kierownik – Anety Dul składamy serdeczne gratulacje. Każdy Jubileusz jest wyjątkowym świętem, a upływający czas pokazuje, jak wiele udało się dokonać. Dzięki wielkiej wrażliwości, pracowitości, empatii i zaangażowaniu Pani i Pracowników, Dzienny Dom Senior + spełnia wzorowo swoją misję niosąc pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Sprawiacie, że codzienność Seniorów staje się radosna i bezpieczna. Życzymy, aby kolejne lata działalności były naznaczone sukcesami. Abyście zawsze byli przyjaznym azylem dla swoich Podopiecznych.