Jedną z form aktywizacji Mieszkańców są zajęcia z zakresu Ergoterapii. Przyjmują one formę prac porządkowych na terenie Domu i jego otoczenia oraz zajęć w ogrodzie, który stanowi niezmiernie ważny element w funkcjonowaniu naszej placówki. Wiele osób angażuje się w prace ogrodnicze; zarówno w pielęgnację jak i  uprawę warzyw. Jedni Mieszkańcy dbają o kwiaty, inni o  krzewy. Niektórzy Mieszkańcy pomagają przy posiłkach lub porządkują ogród po np. grillu. Bardzo doceniamy ich trud i poświęcenie w wykonywaną pracę.

Terapia pracą, jak i inne formy terapii stwarza pole do indywidualnego wykazania się Mieszkańców w określonej pracy. To świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i odkrywanie w sobie nowych zainteresowań i pasji.