3 nowe tablety Samsung Galaxy Tab A7 z rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym od #FundacjaBiedronki dla naszego Domu Pomocy Społecznej

Okres izolacji w czasie pandemii pokazał, jak ważną rolę odgrywa kontakt z drugim człowiekiem i jak negatywnie samotność wpływa na stan zdrowia seniorów. Jest to trudne doświadczenie dla mieszkańców placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi. W związku z tym Fundacja Biedronki podjęła decyzję o przekazaniu wybranym placówkom opiekuńczym tabletów w celu umożliwienia mieszkańcom komunikacji z rodziną i bliskimi oraz przyczynienia się do zwiększenia aktywności seniorów.

Misją Fundacji Biedronki jest niesienie pomocy osobom starszym i przyczynianie się do poprawy ich jakości życia. Główne cele jakie realizuje fundacja to m.in.;wzmocnienie więzi społecznych, przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprawa jakości życia i ochrona zdrowia osób starszych, aktywizacja osób starszych, wspieranie działalności społecznej na rzecz osób starszych.

Dziękujemy serdecznie za urządzenia, które na pewno przyczynią się do poprawy jakości życia naszym Mieszkańcom, a zwłaszcza ułatwią kontakt z rodziną, bliskimi w czasie gdy jest on całkowicie ograniczony ze względu na pandemię. Tablety te pomogą podopiecznym zgłębiać swoje zainteresowania, uczyć się zdobywać nowe informacje, ale przede wszystkim, wypełnić czas wolny, którego podopieczni mają bardzo dużo.