Wraz z grupą mieszkańców naszego domu wybraliśmy się na wystawę do Miejskiego Domu Kultury zatytułowaną „A M A T O P A S J A ‘18”. Jest to największa regionalna wystawa składająca się z ok. 500 prac, wykonanych w różnych technikach rysunku, malarstwa olejnego i rzeźby. Autorzy to ok. 100 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników zajęć plastycznych prowadzonych w Miejskim Domu Kultury przez artystę plastyka Agatę Magdziak.

Sprzyjająca pogoda była również okazją do krótkiego spaceru po naszym mieście, który spotęgował pozytywne wrażenia w naszych mieszkańcach po obejrzeniu wystawy.