Męski Chór GAUDIUM pod dyrekcją Karoliny Nowak z Koncertem Kolęd dla naszych mieszkańców.