Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to najbardziej uroczysty i wzruszający dzień w roku. To czas serdecznych spotkań, dzielenia się opłatkiem i składania życzeń. Piękna, świąteczna atmosfera towarzyszyła  również w naszym Domu. Ksiądz Proboszcz Mieczysław Kucel wraz z Kapelanem Domu Pomocy Społecznej – Eugeniuszem Rycerskim odczytał Ewangelię Św. Łukasza , odśpiewano kolędę oraz złożyliśmy sobie życzenia. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne. Blask choinki i kolędy, które rozbrzmiewały, dawały wiarę na lepsze jutro. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wraz Panią Kierownik Działu Opiekuńczo- Medycznego i Księdzem Proboszczem udali się do każdego mieszkańca z opłatkami by złożyć świąteczne życzenia.