Delegacja z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej PODLEŚNA PRZYSTAŃ z życzeniami i upominkami dla Mieszkańców z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dziękujemy serdecznie za pamięć !