Składamy serdeczne podziękowania wychowankom i pracownikom RCEZ Nisko, a w szczególności Pani Kierownik Małgorzacie Frączek za przepiękne stroiki wielkanocne dla naszych podopiecznych. Doceniamy Waszą inicjatywę i pamięć której efektem jest zawsze radość i uśmiech na twarzach mieszkańców.