Dziękujemy Panu Markowi Wójcikowi za zorganizowanie zbiórki pieniędzy na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla naszego domu. Z uzbieranych pieniędzy zostały zakupione między innymi fartuchy medyczne niejałowe z włókniny w ilości 152szt. które dziś nasza placówka otrzymała. Nie sposób wyrazić naszą wdzięczność za okazaną pomoc i gest, życzymy zdrowia oraz powodzenia w realizacji zamierzonych celów.